Regulamin forum

Rejestracja na tym forum jest darmowa! Nalegamy jednak, aby przestrzegać zasad, które zostały przedstawione poniżej.

Administracja forum nie ponosi odpowiedzialności za treści generowane przez Użytkowników. Użytkownik wyraża zgodę na ponoszenie wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z zamieszczeniem tych treści i korzystaniem z nich, a w szczególności z bazowaniem na ich dokładności, kompletności lub przydatności. Właściciel nie ma obowiązku dokonywania wstępnej weryfikacji tych treści. Użytkownik zapewnia i gwarantuje, że treści przez niego generowane nie naruszają i nie będą naruszać praw autorskich, praw do wykonania ani innych praw osób trzecich ani też obowiązujących przepisów lub zasad.

Wiadomości przedstawiają subiektywny punkt widzenia autora i nie muszą być jednoznaczne z opiniami innych użytkowników, bądź też administracji forum. Jeśli, któraś z wypowiedzi zawiera niewłaściwe treści, bądź też jest niezgodna z regulaminem może ona zostać zgłoszona do administracji i jeśli będzie to konieczne, zostanie ona usunięta.

Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia lub modyfikacji informacji wprowadzonych z jakiegokolwiek powodu, bez wyjaśnienia. Wnioski o treści zostać usunięte lub zmodyfikowane będą podejmowane wyłącznie w naszej gestii. Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia działań wobec dowolnego konta z Serwisu w dowolnym czasie..

Akceptując regulamin zobowiązujesz się do jego przestrzegania podczas korzystania z forum. Pamiętaj, że na forum nie wolno zamieszczać treści niepoprawnych moralnie, agresywnych, wulgarnych, odstających od przyjętych norm społecznych.

Regulamin może ulec zmianie w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w momencie ich opublikowania na tej stronie.

Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami - nie rejestruj się.